Hilti

产品特点及应用

凿岩机钻头 TE DRS-4/6 L 纸箱 #2268006
产品特点
  • 低成本维护的零件 - 只替换磨损或损坏的部件,不替换整个除尘系统
  • 为具体的应用或工作环境定制 TE DRS 4/6
产品应用
  • 任选配件和替换件,与 TE DRS 4/6 除尘系统配套使用

技术数据

凿岩机钻头 TE DRS-4/6 L 纸箱 #2268006

咨询与支援